1) EĞİTİM PROGRAMI: Bir eğitim kurumunda çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağlanan Milli Eğitimin ve kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetleri kapsar. Eğitim programı, öğrenene: okulda ve okul dışında planlanan etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Öğretim, ders dışı kol faaliyetleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık ve benzeri hizmetler ve fonksiyonlar bu çerçeve içine girer. Eğitim programı kavramı daha çağdaş ve geniş bir kavram olup; öğretim programı, okul programı, müfredat programı ve ders programı gibi kavramları da kapsamaktadır.
2) ÖĞRETİM PROGRAMI: Belli bir öğretim basamağındaki çeşitli sınıf ve derslerde okutulacak konuları, bunların amaçlarını, her dersin sınıflara göre haftada kaç kez okutulacağı ve öğretim metotlarını, tekniklerini gösteren kılavuzdur. Öğretim, öğrenme süreçleriyle ilgili tüm faaliyetleri kapsar. Ülkemizde her okulun öğretim programı ilgili öğretim basamağı ile adlandırılmaktadır. “İlköğretim programı” gibi… bu bakımdan da okul programı daha somut bir anlam taşımaktadır.
3) MÜFREDAT PROGRAMI: Daha çok eski program anlayışını yansıtan bu terim, tek tek bir takım konulardan oluşan program anlamına gelir. Yani eğitim ve öğretim için amaçlar, ilkeler, metot ve teknikler belirtilmiyor buna karşılık öğretmenin okutacağı konular en ince ayrıntısına kadar teker teker sıralanıyordu. Öyleyse müfredat programına sadece ders ve ders içeriklerinin gösterildiği programlardır diyebiliriz…
4) DERS PROGRAMI: Bir disiplinin (dersin) amaç, muhteva (içerik), öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirmeden oluşan programıdır. Böyle bir ders programı bir okulun eğitim programının kapsadığı MATEMATİK, FEN BİLGİSİ, TARİH, TÜRKÇE VB. tüm etkinlik kategorilerinin her biri için söz konusudur.
5) ÖRTÜK PROGRAM: Örtük programlar ders dışı etkinlikleri de içine alan çok geniş bir kavramdır. Yani eğitim programının okul içi ve okul dışı etkinliklerle birlikte düzenlenmesidir. ÖRN: Müze, hastane vb. ziyaretinin yapılması… Örtük program öğrencinin değişik ihtiyaçlarını karşılamayı ve yaratıcı yönlerini geliştirmeyi amaçlar.
NOT: Þ Eğitim programı belirlenen hedefler doğrultusunda planlanan tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Ancak örtük programda faaliyetler belli bir plan dahilinde gerçekleştirilmemektedir. Eğitim programı daha çok öğretim ağırlıklı iken; örtük programda böyle bir şart yoktur.
NOT: Þ        a) EĞİTİM PROGRAMI belirlenen hedefler doğrultusunda planlanan tüm etkinlikleri kapsar.
                        b) ÖĞRETİM PROGRAMI bir eğitim basamağında çeşitli sınıf ve derslerde ele alınacak konularla ilgili tüm öğretim etkinliklerini kapsamaktadır.
                        c) DERS PROGRAMI ise dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsar.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: