Eğitim uygulamalarında en yaygın kullanılan tasarım şeklidir. Programın her bir öğesi bir bütün olarak algılanmaktadır. Okullarda uygulanan eğitim programlarının büyük bir çoğunluğu bu tasarım yaklaşımıyla düzenlenmiştir. Konu alanı deseninde öğrencinin sadece bilgiyi kazanmış olması, “öğrenmesi” için yeterli görülmektedir. Bu yaklaşım dört ana şekilde görülür Þ
            a) Konu Tasarımı Þ Hem en eski yaklaşım hem de tüm eğitimciler tarafından en iyi bilinen yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel dayanağı olan AKIL, insanı farklı kılan bir unsurdur. Bilginin elde edilmesinde ve bilginin aranmasında AKLA gereksinim duyulmaktadır. Bu yaklaşımda aklın kullanılması ve işletilmesine bağlı olarak konular düzenlenir. Akıl bilgiyi üretir ve kullanır.
            b) Disiplin Tasarımı Þ Bu yaklaşımda eğitim programı, akademik disiplinler üzerinde yoğunlaşmasına karşın aslen yine de KONU TASARIMI ile aynıdır. Bu yaklaşımda konuların ne şekilde verildiği ve bilgilerin nasıl kullanılabileceği önemli görülmektedir. Akademik disiplinler programa yön verir.
            c) Geniş Alanlı Tasarım Þ Bu yaklaşımda konu merkezli tasarımın neden olduğu parçalanma ve bölümlerdeki ayrılma sorununa çözüm getirme amacı ile oluşturulmuştur. Amacı, konuları mantığa uygun bir şekilde bir araya getirmektir. Bu şekilde farklı dersler olan coğrafya, ekonomi, politika, antropoloji, sosyoloji ve tarih bir araya getirilerek sosyal bilgiler dersi oluşturulur.
Bu yaklaşıma göre öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve duyguların birleştirilmesi gerekir. Çünkü bunlar bir bütündür. Kısaca birbirini ilgilendiren bilgilerin ve etkinliklerin bir disiplinde toplanmasını ele alan yaklaşıma GENİŞ ALANLI TASARIM adı verilir.
            d) Süreç Tasarımı Þ Her konu için ayrı ayrı öğrenme yollarını düzenleme yerine, tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkaran bir tasarım yaklaşımıdır. Düşünme stratejileri, problem çözme, karar verme süreçleri kullanılır. “özellikle eleştirici düşünce” bu yaklaşımın en önemli ürünlerinden biridir. Burada amaç öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğidir.
 
 
 
 
ÖRNEK─ 2003 KPSS Þ Sınıf içi öğretme-öğrenme süreçlerinde konu alanı merkezli yaklaşımları benimseyen bir öğretmen aşağıdakilerden “en çok” hangisine ağırlık verir ?
A)    Öğrenci katılımına
B)    İçeriğin ayrıntılarına *
C)    İşbirlikçi öğrenmeye
D)    Çok yönlü etkileşime
E)    Öğretmen merkezli anlayışa
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir