İlerlemecilik, pragmatik felsefenin eğitime uygulanışıdır. İlerlemecilikte eğitimin amacı, demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmektedir. İlerlemeciliğin kapsadığı belli başlı ilkeler şunlardır Þ
                        → Eğitim, aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
                        → Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır.(JOHN DEWEY)
                        → Okul yaşama hazırlık olmaktan çok YAŞAMIN KENDİSİ OLMALIDIR.
                        → Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmek olmalıdır.
                        → Okul öğrencileri yarıştırmaktan çok işbirliğine özendirmeli ve                                       yöneltmelidir.
                        → Demokratik eğitim ortamı geliştirilmelidir.
                        → Üst düzey zihinsel beceriler (uygulama, değerlendirme, problem çözme)                      geliştirilir.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir