Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. İhtiyacın saptanması, yapılacak eğitim etkinliklerinin planlanması ve programlanması için de gerekli bilgileri elde etmede yardımcı olmaktır. İhtiyaç saptama çalışmalarında toplumun, bireyin ve konu alanı ile ilgili ihtiyaçların saptanması önemli görülmektedir. Bu amaçla ihtiyaç saptama araştırmasında şu sorulara cevap aranmalıdır Þ
                        1) Toplumun beklenti ve ihtiyaçları nelerdir ?
                        2) Bireyin ihtiyaçları nelerdir ?
                        3) Konu alanı ile ilgili ihtiyaçlar nelerdir ?
 
İhtiyaç Tanımı Þ İhtiyaç; savunmaya değer bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli ve yararlı olan husus yada güçlü istek anlamına gelir. İhtiyacın analiz edilmesinde farklı yaklaşımlardan söz edilmektedir. Þ
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir