1) DOĞRUSAL PROGLAMLAMA YAKLAŞIMI
Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. ÖRN : Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi
2) SARMAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI
 Doğrusal programlama anlayışına göre daha esnek olan bu yaklaşımda, içerik doğrusal bir sıra izlemez. Eski konular yeri geldikçe ve gerektikçe tekrar edilir. Konuların kendi içinde ve birbiriyle ardışık ilişkinin bulunduğu bu yaklaşım Türkçe, Matematik ve İngilizce gibi derslerin öğretiminde kullanılır.
3) MODÜLER PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI
 Öğrenme konuları üniteler şeklinde modüllere (öbeklere) ayrılır. Öğrenme üniteleri aşamalı olup olmadığına bakılmadan anlamlı parçalara ayrılarak düzenlenir. Bu modüllerin birbirleriyle ilişkili olması zorunlu değildir. Konuların sıralaması esnektir, birbirine bağlı değildir. Her modül kendi içinde doğrusal, sarmal yada farklı yaklaşımla düzenlenebilir

 

ÖRNEK: ÞBeden Eğitimi dersi konuları koşmalar, atlamalar, futbol vs. üniteler şeklinde birbirleriyle bir bağ olmadan üniteler (modüller) halinde belirlenir.

4) PİRAMİTSEL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

İlköğretimin ilk yıllarında geniş tabanlı konuların yer aldığı ileriki yıllarda giderek uzmanlaşmaya göre ve küçük birimlerde derinlemesine çalışma konularının belirlendiği program yaklaşımıdır. İçerik; ayrıntılı ve kesin olarak belirlenmiş konulardan oluşur. Bilgiler karmaşık ve özel bir kalıba sokulur ve konuların kapsamı giderek daraltılır. Program esnek olarak düzenlenmez. Öğrenci programı tamamladığında konunun uzmanı olur.

Piramit Diyagramı
5) ÇEKİRDEK (BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ) PROGRAM YAKLAŞIMI
  Öğretim merkezine ortak, çekirdek (merkez ve önemli) dersler ve konular öğretilme sırasına göre yerleştirilir. Bunu her öğrenci almak zorundadır. Daha sonra her öğrenci ilgi alanına göre TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK BİLGİSİ, alanlarından ders alabilir ve içerik buna göre düzenlenir.

6) KONU AĞI – PROJE MERKEZLİ YAKLAŞIM

 Konu Ağı – Proje Merkezli program yaklaşımında öğrencilere konuların ağı bir harita gibi çıkarılıp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine yada grup halinde karar verirler. Konular küçük projeler olarak ta belirlenebilir
7) SORGULAMA MERKEZLİ PROGRAM YAKLAŞIMI
İçerik düzenlenmesi öğrencilerin sorularına göre oluşturulur. Bu yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre temellendirilir. Özellikle ilkokul düzeyinde öğrenci soruları çok değerli bir öğrenme yaşantısı oluşturabilir. Eğitim düzeyi yükseldikçe; daha sınırlı ve özel uzmanlık alanlarına ilişkin sorulara göre programların içerikleri düzenlenir.
Sorgulama merkezli program yaklaşımında konu seçiminde dikkat edilecek ölçütler şunlardır: Þ
                                   → Kullanım Sıklığı
                                   → Nitelik
                                   → Önemlilik
                                   → Evrensellik
                                   → Verimlilik
                                   → Zorluk
                                   → Eğitsel gereklilik
 
 
ÖRNEK – 2003 KPSS Þ Program geliştirme sürecinde içerik yapılırken çeşitli program yaklaşımları kullanılmaktadır.
Yaklaşımlarla ilgili bazı açıklamalar aşağıda verilmiştir.
I . İlk yıllarda geniş tabanlı konuların ele alınması ve giderek küçük birimlerde     derinlemesine çalışma yoluna gidilmesi,
II . Ardışıklık gösteren, yakın ilişki içinde olan, aralarında önkoşul olma ilişkileri bulunan öğrenmelerin bu ilişkilere uygun biçimde düzenlenmesi,
III . İçerik düzenlenmesinin öğrencilerin sorularına göre oluşturulması,
IV . Öğrenme ünitelerinin aşamalı olup olmadıklarına bakılmadan anlamlı            parçalara ayrılarak düzenlenmesi,
Bu yaklaşımlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
            I                             II                                  III                                              IV
A) DOĞRUSAL        SARMAL       SORGULAMA MERKEZLİ                       PROJE MERKEZLİ
B) DOĞRUSAL        MODÜLER   SARMAL                                          PRAMİTSEL
C) PİRAMİTSEL      DOĞRUSAL SORGULAMA MERKEZLİ                       MODÜLER
D)  PİRAMİTSEL     DOĞRUSAL SARMAL                                          ÇEKİRDEK
E) PİRAMİTSEL      SARMAL       DOĞRUSAL                                    MODÜLER
            CEVAP: C ŞIKKI
ÖRNEK─2004 KPSS Þ

lk yıllarda geniş tabanlı konuların ele alınması, giderek küçük birimlerde derinlemesine çalışma yoluna gidilmesi yani uzmanlaşmanın olması şeklinde düzenlenir

Piramit Diyagramı

Burada verilen açıklama program geliştirme sürecinde içerik düzenlenirken hangi yaklaşımın kullanıldığının bir göstergesidir.?

                        A) DOĞRUSAL
                        B) SARMAL
                        C) MODÜLER
                        D) SORGULAMA MERKEZLİ
                        E) PİRAMİTSEL
            Cevap: E Şıkkı
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir