İdealist ve realist akımların etkisi altındadır. Esasiciler daha çok programların “konu alanı” üzerinde dururlar. Öğretmen otoritesinin sınıfta yeniden yerine oturtulmasını savunurlar. Bu görüşün dayandığı temel ilkeler şunlardır. Þ

                        → Öğrenmenin doğasında çok sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlama vardır.

                        → Eğitim ve öğretimde girişim öğrenciden çok öğretimde olmalıdır.

                        → Eğitim sürecinin özünü; konu alanının çok iyi özümlenmesi oluşturur.

                        → Geleneksel öğretim yöntemleri (soyut düşünme ve ezber) kullanılmalıdır.

                        → Esasicilikte bireylerin zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak ve yetenekli kişileri eğitmek temel amaçtır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir