Etkili bir eğitim programı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Þ
1) Görevsel (işlevsel) Olmalıdır: Eğitim programının görevsel olması demek, programda yer verilen konuların ve etkinliklerin hayatta geçerli olması yani işe yaraması durumudur. Bunun yanında bireye ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi, bireyin yeteneklerini ortaya çıkarması ve geliştirmesi gibi niteliklere de sahip olması demektir. (Yaşama görelik)
 
ÖRNEK-2004 KPSS Þ Öğretim sürecinde önemli olan bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesidir. Bu görüş aşağıdakilerden hangisini önemli kılmaktadır ?
A)    Açıklık
B)    Bütünlük
C)    Yaşama uygunluk *
D)    Düzeye uygunluk
E)    Somutluk
2) Esnek (Elastiki) Olmalıdır: Öğretmenin eğitim programındaki konuları ve etkinlikleri görev yaptığı yörenin; ekonomik, sosyal özellikleri ile öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve sosyal çevrenin değişen koşullarına göre düzenleyebilmesidir.
3) Çerçeve Program Özelliği: Öğretme-öğrenme etkinliklerine ilişkin konuların genel hatlarıyla belirlenmesi ve ayrıntılara girilmemesi durumudur. Konular; üniteler ve genel başlıklar şeklinde belirlenir.
4) Değişmez ve Genel Olma Özelliği: Belli konuların ülkemizdeki bütün okullarda işlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. ÖRN: Þ 10 KASIM’ın olduğu haftada ülkemizdeki bütün okullarda ATATÜRK’ü anma etkinliklerinin yapılması zorunluluğu vardır.
ÖRNEK-2004 KPSS Þ Programda yer alan, bölgesel kurtuluş günleri, başkent oluş vs. gibi konular işlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır ?
                        A) Olan olayların tarih sırası, *
                        B) MEB Programı
                        C) Ders programı
                        D) Okul yönetiminin kararları
                        E) Öğretmenin kişisel tercihi
5) Uygulayıcılara Yardımcı Olmalıdır: Programların hazırlanması kadar uygulanması da önemlidir. Çünkü en iyi, en mükemmel program; yetersiz ve kötü bir uygulama ile verimliliğini kaybeder. Bu bakımdan öğretmenlere programları başarıyla uygulamalarını sağlayacak rehberlik yapılmalıdır.
6) Bilimsellik: İyi bir eğitim programının bir özelliği de onun modern bilimlerdeki gelişmeleri, yeni öğrenme-öğretme metot ve tekniklerini dikkate alarak düzenlenmiş olmasıdır. Eğitim programı bütün ders konuları itibariyle gelişen ve değişen dünyamıza ayak uydurmak zorundadır.
7) Amaçlara Yönelik Olmalıdır: Her eğitim programının içerdiği birinci kategori o programın dayandığı amaçlardır. İyi bir eğitim programı eğitim amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır.
8) Uygulanabilirlik: İyi bir eğitim programının bir özelliği de uygulanabilir olmasıdır. Programların uygulanabilirlik özelliği onların işlevsellik, esneklik özelliklerinin bir sonucudur. Eğitim programları gelişen ve dinamik bir kılavuz olarak görülmelidir.
9) Ekonomiye Uygunluk: Bir eğitim programı içerdiği amaçlar, içerik, öğrenme yöntemleri ve değerlendirme teknikleri açısından ekonomik olmalıdır.
10) Devletin, Toplumun Görüş ve İsteklerine Uygun Olmalıdır: Eğitim kurumları toplumu meydana getiren bireylere, milli değerleri ve idealleri kazandırmakla görevlidirler. Bunun için eğitim programlarında yer alan çeşitli dersler ve faaliyetler, devletin dayandığı temel felsefe ve ilkelerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olmalıdır.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir