Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi öğelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Program tasarımları bir eğitim programını oluşturan temel öğelerden oluşmakta ve bu öğeler arasındaki ilişkiler açısından farklılıkları ortaya koymakta ve farklı tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Eğitim programı tasarımları programda bulunan öğelere farklı ağırlıklar verilerek oluşur.
Program tasarımı yapılırken program geliştirme grubu ve görevli uzmanların felsefi görüşleri ile toplumdaki mevcut felsefi görüşler hedeflerin seçiminde etkili olmaktadır.
            Eğitim programı tasarımı çalışmasıyla büyük oranda, bir programın ana çerçevesi ortaya konulmaya çalışılmakta ve şu dört soruya yanıt aranmaktadır: Þ
                        → NE yapılmalıdır ?
                        → Konu alanı NELERİ içermelidir ?
                        → HANGİ öğrenme stratejileri, kaynak ve teknikleri kullanılmalıdır ?
                        → Sonuçları değerlendirmek için hangi yöntem ve araçlar kullanılmalıdır ?
Bu dört öğe birbirleriyle sürekli ilişki içindedir, bir öğe hakkında verilen karar diğerlerini de etkilemektedir. Program tasarımlarının tümünün bu dört öğeyi de içermesi gerekmektedir. (hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri, değerlendirme)
ÖRNEK─ 2003 KPSS Þ Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının öğelerinden biri değildir ?
A)    HEDEF-DAVRANIŞLAR
B)    KONULAR
C)    EĞİTİM DURUMLARI
D)    DEĞERLENDİRME
E)    TOPLUMUN İHTİYAÇLARI
CEVAP: E Şıkkı…
 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir