Bu görüşü savunanlar eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi üzerinde dururlar. Realizm (ağırlıklı) ve idealizm etkisi altındadır. Bunlara göre insanın doğası ve ahlaki ilkeleri değişmez. İnsanların bu değişmez gerçeklere göre yetiştirilmesi gerekir. Eğitim; SAĞLAM ve KARAKTERLİ İNSAN YETİŞTİRMELİDİR.
Daimicilik görüşünün temel ilkeleri şunlardır Þ
                        → Değişmeyen EVRENSEL bir eğitim verilmelidir.
                        → Entelektüel eğitim yapılmalıdır.
                        → Daimiciler eğitimi, hayata hazırlık olarak nitelendirirken; öğrencinin kültürel mirası ve değerleri benimsemesi, bu surette değerlerin farkında olunmasının sağlanması ve onların gelişimine katkıda bulunması olarak yorumlanmaktadır. Okulun temel işlevi kültürü etkili bir biçimde yeni kuşaklara aktarmaktır.
            → Çocuklara ve gençlere dünyanın hem manevi hem de maddi gerçeklerini tanıtacak bilgiler verilmelidir.
            → Evrensel nitelikteki (Edebiyat tarihi, Felsefe tarihi, Dini dersler) eserler okutulmalıdır.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir