→ İDEALİZM (İdealist Görüş) Þ İdealist görüş, gerçekliği ruhsal sayan bir felsefe öğretisidir. Sezgisel düşüncenin de bilimsel tutum kadar önemli olduğunu savunur. Bu görüşe göre değerler mutlaktır ve değişmezler. Gerçek bilgi aklın ürünü olan bilgidir. İyi, doğru ve güzelin evrensel olduğunu savunan bu görüşe göre, öğrencilere; yaşayan değerler ve bu değerlerle nasıl yaşayacağı öğretilmelidir. İdealizme göre OKUL; KÜLTÜREL MİRASI OLUŞTURAN DEĞERLERİ ÖĞRETMELİDİR.
 
→ REALİZM (Gerçeklilik) Þ Bu görüşe göre var olan her şey gerçektir. Dış dünyanın insan algılarından bağımsız olduğu görüşünden hareket eden gerçeklikte maddenin varlığına olan inanç temeldir. Bilginin, duygu ve arzulardan öte akla bağımlı olması düşüncesi, çağdaş bilimin temeli olan nesnellik düşüncesini doğurmuştur.
 
 
→ PRAGMATİZM (Yararcılık) Þ Faydacılık 19. yüzyılda Amerika’da ortaya çıkmıştır. Bu görüşte önyargıların yeri yoktur ve bir düşüncenin, bir inancın ve bir davranışın sonuçlarını değerlendirerek gerçeğe varılır. Sonuçlara bakılır, bir şeyin yararı zararından daha çok ise o şey iyidir, doğrudur. Faydacılığa göre eğitimde çıkış noktası konu değil çocuktur. Çocuğun tüm yaşamı bir bütün olduğundan eğitim; YAŞAMA HAZIRLIKTAN ÖTE YAŞAMIN KENDİSİDİR…
Bu görüşü benimseyen eğitim anlayışında bireysel özellikler ve çocuğun etkin katılımı önemlidir.
 
→ EXİSTANSİYALİZM (Varoluşçuluk) Þ Varoluşçu görüşe göre eğitimin amacı özgürlüklerin artmasıdır. Her bir öğrencinin, kendi değerler sisteminin özgürce ve yetişkinlerin zorlaması olmaksızın geliştirilmesine izin verilmeli ve yardımcı olunmalıdır.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir